FFS

publications.ffspeleo.fr [Bulletins]

 
Toutes les informations présentes sur ce site sont issues du catalogue du CNDS (Centre national de documentation spéléologique).

Československý kras. Čechoslovackij karst roč. 13

Československý kras. Čechoslovackij karst roč. 13
1960-1961

František Skřivánek : Geologický a geomorfologický výzkum severovýchodního výběžku Muráňského krasu = geological and geomorfphological investigation of the Northwesten part of Muran Karst, 89-120

František Skřivánek : Krasové jevy na Damilu v Českém krasu = Karst phenomena on the Damil Hill in the Bohemian Karst, 7-21

František Králík : Nová jeskyně s aragonitovou výzdobou v Československu, 23–30