FFS

publications.ffspeleo.fr [Auteur]

Skřivánek, František

Geologický a geomorfologický výzkum severovýchodního výběžku Muráňského krasu
Československý kras. Čechoslovackij karst, roč. 13 (1961) 89-120

Krasové jevy na Damilu v Českém krasu
Československý kras. Čechoslovackij karst, roč. 13 (1961) 7-21

Stroncium v aragonitech a vapencich českého krasu
Československý kras. Čechoslovackij karst, roč. 11 (1958) 177-179

Speleology in Czechoslovakia
Bulletin of the National speleological society, volume 20 (1958) 41-45

Výskyt aragonitu v českoslovensských jeskyních
Ochrana přírody, roč. xiii, č. 7 (1958) 177-182

Krasové sjevy stání přírodní rezervace zadielská dolina
Ochrana přírody, roč. xi, č. 10 (1956) 289-295